PROVÁDÍME MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, ZEDNICKÉ A VÝŠKOVÉ PRÁCE

Vysokotlaká zařízení jsou dalším vývojovým stupněm aplikace kapalných nátěrových hmot. Princip vysokotlakého nanášení spočívá v dopravě aplikovaného materiálu vysokým tlakem (cca 100 bar a výše) do rozprašovacích trysek. Technologie vysokotlakého nanášení umožňuje výrazné úspory času a splňuje nejpřísnější kritéria kvality. Pomocí Airless technologie lze aplikovat sádrové stěrky, veškeré nátěrové hmoty až po laky a impregnační prostředky. Nátěrové hmoty lze touto technologií aplikovat i při tloušťce jedné vrstvy přes 200 um. Tuto metodu je možné využívat jak v případě exteriérových, tak i interiérových prací. Používání technologie Airless nabízí několik významných výhod. Práce s ní je rychlá, hospodárná a efektivní. U velkoobjemových nátěrů či maleb výrazně snižuje náklady a tudíž i konečnou cenu zakázky. Využívání této technologie je jedním z prvků, které nás staví nad většinu ostatních konkurenčních subjektů. Provádíme veškeré malířské, natěračské a zednické práce kolem staveb, štuky, omítky, vyzdívky, zateplování, komíny, nátěry střech, konstrukcí apod.

Veškeré námi nabízené práce jsme schopni, pokud to lze, provádět pomocí horolezecké techniky a tudíž nezatěžujeme rozpočet zakázky o položky za pronájem lešení či plošiny, což také podstatně snižuje náklady pro naše konečné zákazníky.