Odstranění ventilace     


adresa: Grapo, Olomouc
1/2007
Bylo provedeno odstranění staré venkovní části ventilace z budovy Grapo Olomouc.