Povrchová oprava fasády     


adresa: Zora, Olomouc
2/2007
Byla provedena povrchová oprava fasády po zazdění oken na výrobní a kancelářské budově Zory Olomouc.