Demontáž plachty     


adresa: Schweitzerova, Olomouc
3/2007




Byla provedena demontáž reklamní plachty Olomouc.cz z objektu sila.