Zednická oprava sila     


adresa: Chrudim
5/2007




Byla provedena sanace zdiva pěti buněk sila v Chrudimi.