Realizováno nátěrem ThermoShield     


adresa: Sviadnovská, Staříč
7/2008
Byl proveden AIRLESS nástřik penetrace a systému ThermoShield na rodinný dům ve Staříči.