Čištění sila     


adresa: Skanska, Lipník nad Bečvou
4/2010
Bylo provedeno čištění sil na kameniva pro Skansku, Lipník nad Bečvou.