Výlep Bigboardů 2x     


adresa: Otrokovice
4/2010
Bylo provedeno vylepení dvou kusů Bigboardu u Otrokovic.