Velkoplošné AIRLESS malování     


adresa: Čekyně, Přerov
8/2010
Byl proveden AIRLESS nástřik interiéru provozní haly.