Nástřik střešní krytiny     199 m2


adresa: Tučín 38, Přerov
9/2010




Bylo provedeno důkladné očištění střešní krytiny a její AIRLESS nástřik 1x základní reaktivní antikorozní barvou Imesta ANTICOR PLUS a 2x ochrannou povrchovou alkyd-uretanovou barvou ALCEA v odstínu alu.