Vyvěšování reklamních plachet typu BigBoard     2 ks


adresa: Přerov
12/2010
Byly vyvěšeny dvě reklamní plachty v Přerově.