Vyvěšení reklamních plachet     2 ks


adresa: Krčman
3/2011
Byly vyrobeny dva rámečky a do nich vyvěšeny reklamní plachty.