Odstranění velkoplošné reklamy     35x20m


adresa: Cube, Praha
3/2011




Byla provedena kompletní demontáž velkoplošné reklamy i s kotvícími body.