Oprava a nátěr komínů     4 ks


adresa: Wolkerova 10, Olomouc
4/2011
Byla provedena oprava komínových těles spočívající v odstranění veškerých uvolněných částí, doplnění sanační maltou, natažení lepidla s perlinkou, vyrovnání povrchu, penetrace a nakonec nátěr silikátovou barvou.