Údržba a čištění střechy     


adresa: Olomouc
5/2012




Provedena údržba střechy a žlabů pro Vědeckou knihovnu Olomouc.