Nátěr oplechování a vzduchotechniky     289 m2


adresa: ZŠ Spec. a praktická Hranice
5/2012
Byl proveden nátěr oplechování střechy a vzduchotechniky. Na zkorodovaná místa byl nanesen pasivační nátěr Imesta Antikor plus a celá plocha chyla ošetřena základní barvou Alcea 6275/2522 60um a následně povrchovou Alkyduretanovou barvou Alcea 2706 RAL3013 40um.