Nástřik střešní krytiny, okapů a svodů     427 m2


adresa: Tučín 3
7/2013
Bylo provedeno důkladné očištění střechy tlakovou vodou. AIRLESS nástřik základní pasivační barvy IMESTA Antikcor plus 60um a dvojitý nástřik povrchová alkyd-uretanové barvy VITON KD64 80um RAL3009.