ENERGETICKY ÚSPORNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY NOVÉ GENERACE

Termokeramické nátěrové hmoty na akrylátové bázi dostupné v mnohých barevných odstínech. Mají široké spektrum využití převážně ve stavebnictví. Je možné je aplikovat na téměř všechny druhy podkladů jak v exteriéru tak v interiéru.
Složení
pojivo - vysoko elastická akrylátová živice, která působením UV záření vytváří dvojitou síťovou strukturu
výplň - mikrokeramické duté kuličky (uvnitř obsahují inertní plyn)
barvivo - bílá v podobě oxidu titaničitého, popřípadě další barevné pigmenty
Specifické vlastnosti
Plní funkci tepelné keramické membrány - tzn., že nátěr je variabilně difúzně otevřený a zabraňuje vodě a vzdušné vlhkosti pronikání do podkladu, zároveň ale umožňuje její odpařování, takže na podkladech s absorbční a difúzní schopností reguluje vlhkost podkladu a tím zvyšuje tepelný odpor celé konstrukce.
Má velmi vysokou trvalou odráživost - zpět do prostoru odráží 86% slunečního záření. Prokazatelně snižuje náklady v zimě na topení a v létě na klimatizaci - to se dá dokumentovat na základě osmnáctiletých zkušeností. Byly prokázány úspory na topení až 29%.
Princip funkce
Mikrokeramické kuličky obsahující inertní plyn, mají nezanedbatelné tepelně-izolační vlastnosti, ale především zabezpečují vysokou odráživost slunečního záření.
Vysoko elastická akrylátová živice ve spojení s mikrokeramickými kuličkami zamezují atmosferické vodě v pronikání do podkladu, současně však při poklesu vzdušné vlhkosti na běžnou úroveň umožňují odpaření vodní páry, která je obsažená v konstrukci. Jedná se o termokeramický krycí povlak, který díky své "variabilní vzdušnosti" působí jako membrána, která podporuje rychlé odpařování nadměrné vlhkosti z podkladu (princip GORE-TEX ). Snížením obsahu vlhkosti konstrukce o pouze 1% zvýšíme izolační schopnost stavebního materiálu o 10%!
Možnosti aplikace
Díky své vysoké elasticitě a přilnavosti je možná aplikace na spoustu různorodých povrchů včetně většiny kovů, dřeva, plastů, pěnové hmoty, textílií, materiálů ze syntetických vláken, betonu, staré i nové omítky a některých předešlých nátěrových vrstev.

Aby shora uvedené všeobecné vlastnosti byli dodrženy tam, kde je třeba, vyrábí se ThermoShield v několika modifikacích určených především pro následující použití:

ThermoShield Exterieur - barva určená na fasády
ThermoShield Interieur - barva do interiéru
ThermoShield TopShield - barva pro střešní nátěry

Pro Bližší informace kontaktujte našeho dodavatele na adrese:http://www.thermoshield.cz