NABÍDKA PRACÍ PROVÁDĚNÝCH POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY

ÚDRŽBA A OPRAVY BUDOV
 • zateplování budov
  zateplování polystyrenovým obkladem, zateplování moderními thermoizolačními nátěry ThermoShield
 • malířské a natěračské práce
  AIRLESS nástřiky, nátěry a anikorozní ochrana ocelových konstrukcí, nátěry fasád, penetrace a impregnace zdiva
 • spárování panelových domů
  opravy mezipanelových spár, kompletní výměna výplně spár za materiály nové generace, spárování parapetů
 • zednické práce
  opravy fasád, opravy štukové výzdoby, opravy lodžií
 • čištění tlakovou vodou
  plášťů budov, ocelových konstrukcí
 • mytí oken
  mytí oken a prosklených pláštů budov
 • instalace zábran proti ptactvu
  instalace nerezových hrotů, ochranných sítí
 • drobné opravy a údržba
  opravy a čištění světlíků a nepřístupných míst, čištění a údržba ocelových konstrukcí

ÚDRŽBA A OPRAVY STŘECH
 • zednické práce
  drobné opravy i úplné rekonstrukce komínů
 • tesařské práce
  výroba a opravy krovů a přístřešků
 • klempířské práce
  opravy střech, kostelních věží, opravy okapů a svodů
 • čištění tlakovou vodou
  čištění střech, ocelových konstrukcí
 • malířské a natěračské práce
  AIRLESS nástřiky, nátěry a anikorozní ochrana střech, okapů, svodů, sloupů, stožárů,
  ocelových konstrukcí, nátěry komínů, impregnace střech
 • instalace zábran proti ptactvu
  instalace nerezových hrotů, ochranných sítí
 • drobné opravy a údržba
  opravy a čištění střech, okapů a svodů, světlíků a nepřístupných míst, údržba
  a opravy kostelních věží, čištění a údržba ocelových konstrukcí
 • odstraňování sněhových návějí a námraz ze střech

SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
 • fotodokumentace a zaměření
  pořizování fotodokumentace a videozáznamů těžko dostupných míst a jejich zaměření
 • instalace a nátěry reklam
  instalace plachet a bilboardů, reklamy na střechách domů, reklamy na silech, vodojemech
 • malířské a natěračské práce
  AIRLESS nástřiky, nátěry a anikorozní ochrana sloupů, stožárů, vodojemů, sil, ocelových konstrukcí

JINÉ TECHNICKY NÁROČNÉ PRÁCE
 • úprava stromů
  rizikové kácení, a prořezávání urostlých stromů
 • demolice továrních komínů
  demolice provádíme postupným rozebráním
 • montáž a demontáž ocelových konstrukcí